ULUSLARARASI TİCARİ TERİMLER

 

Always afloat : Daima yüzer durumda

Against all risks : Tüm risklere karşı

Air consignment note : Hava konşimentosu

Airport of arrival : Varış hava limanı

Airport of departure : Kalkış hava limanı

Airway bill : Hava konşimentosu

Always safely afloat : Her zaman yüzer durumda

a.m. :  öğleden önce

Amounts : Meblağ

Approx. : Aşağı yukarı,yaklaşık

ARR : varış saati

Bill of lading : Konşimento

Booking : Rezervasyon

Breakdown clause : Zaman kira anlaşmasına veya poliçelerine geminin bozulması,çarpışması veya donanım için kullanılır

Breaking bulk : Gemiyi boşaltmaya başlama

Brokerage : simsar`ın kiralama sözleşmesiyle ilgili hizmetinden dolayı hak ettiği komisyon

Bottom stowed : ambarda istiflenmiş

British summer time : ingiliz yaz saati

Bulk : Dökme yük

Bulk freight : Ağırlığı az ancak istif faktörü yüksek olan yük

circa : tahminen

Cash against documents : Vesaik mükabili

Coüt, assurance,fret,c.i.f. : malın bedeli,sigorta ve navlun

cargo : Taşıma,yük

Carriage : Taşıma,Naliye

Carrier :  Taşıyıcı

Charges collect : masraflar alıcıya ait

Certificate of origin : Menşei şahadatnamesi

Cost and freight : malın bedeli ve taşıma ücreti

Cost and insurance : malın bedeli ve sigorta

Charge : Masraf,harç,ücret

Chargeable weight : ücrete tabi ağırlık

CIF : mal bedeli olarak teslim

c.i.f. : malın bedeli,sigorta ve navlun

cost,insurance,freight and commission : malın bedeli,sigorta,navlun ve giderleri dahil

Cost,insurance,freight,landed : malın bedeli,sigorta,navlun ve boşaltma masrafları

city terminal service : şehir içi teminal servisi

completely knocked down : taşınmak için tümüyle sökülüp kurula bilir

Claims : şikayetler

Care of. : vasıtasıyla

Cash on delivery : teslimde ödemeli

Collecting free : varış limanında malı gemiden almak için ödenen ücret

Commodity rates : Nakliyede uygulanan ücret tablosu

Conditions of contract : sözleşme koşulları

Consignee : Kendine mal gönderilen

Consignment : Gönderilen mal,mal gönderme,sevkiyat

Consignor : Mal gönderme

Consolidator : IATA`ya üye olan ve malları birleştirip toplu olarak sevk eden kuruluş

Consular ınvoice (C.I) : tasdikli fatura

Charterer pays des : harçları kiralayan ödeme

CPT : taşıma ücreti ödenmiş olarak teslim alma

CRF : Mal bedeli ve navlun

Conference terms : düzenli hat gemi şirketlerinin aralarında yaptıkları anlaşmanın koşulları

Current rates : Cari fiyatları

Customs broker : Gümrük komisyoncusu

Customs clearance : Gümrükleme gümrükten çekme

customs declaration : Gümrük beyannamesi

DAF : Sınırda teslim

Dangerous deck : Tehlikeli malların istif edildiği güverte

DDP : Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim

DDU : Gümrük resmi ödenmeksizin teslim

dead freight : Pişmanlık navlusu

Delivering carrier : Varış limanına ulaşan malların alıcıya ulaştıran taşımacı

Delivery service : Teslimat servisi

Demurrage : Demoraj

Departure : hareket saati

DES : Gemide teslim

DEQ : Rıhtımda teslim

Dispatch money : Sevkiyat ücreti,geminin yükleme veya boşaltmayı zamanından önce yapması

d.i.c. : Geminin yük alma kapasitesi

d.i.o. : Yalnız yüklemede ödenen sevkiyat ücreti

d/p : Ödemenin yapılması karşılığında vesaikin yollanması

Emergency rates : Acil durumlarda konferans`a bağlı gemilerin uyguladıkları tarife

e.t.a. : geminin tahmini varış zamanı

E.T.C. : Muhtemel iş bitirme süresi

Ex ship : Gemiden teslim

EXW : iş yerinden teslim

f.a.c. : Yükleme/boşaltma esnasında geminin tüm imkanları kullanılarak mümkün olduğunca işin

Free on aircraft : uçakta teslim

free on board : gemide teslim

Force majeure : Mücbir sebep

free on truck : kamyonda teslim

Full terms : Navlun piyasasında tüm komisyonların ve indirimlerin dahil olduğunu belirtir

Gateway charges : Hava limanında yükün artırılması için yapılan tüm masraflar

General cargo rates : Karışık yükle ilgili ücret tablosu

Goods : mal

Handling : Yükleme işlemleri

I.C.C. : İngiliz sigortacılar Enstitüsü tarafından hazırlanmış olan kalıp hükümler

International commercial terms Uluslararsı ticari terimler

In regular turn : Muntazam sırayla

Landing charges : Boşaltma masrafları

Letter of credit : Akreditif

Lines terms : Düzenli hat koşulları

Livraison en cale : Bu şart sözleşmeye konulduğunda,alıcı malları geminin ambarında teslim almak zorundadır

Landing.storage and delivery charges : Boşaltma,depolama ve teslimat harçları

Long tonne : Büyük ton : 1016.047 kg

Main port : Ana liman

M/R : Yükün gemiye alındığı bildirilen ve ikinci kaptan tarafından veya onun adına imzalanan geçici olarak konşimento yerine geçen ordino/makbuz)

Not otherwise provided : Başka bir şekilde temin edilmemektedir

Offload : Boşaltılmış yük

Open rates : açık tarife

Ordinary working hours : normal çalışma saatleri

Paid : ödendi

p.m. : öğleden sonra

p.o.d. : Teslimde ödemeli

Shipment : Sevkiyat

Subject to being open : Açık olması koşuluyla

Sürjarj : liman tıkanması,sıkışması gibi nedenlerle geçici olarak fazla alınan navlun

Thru B/L : Tek konşimento

Trace : Yerine ulaşmayan sefkiyatlarla ilgili yapılan soruşturma

u.c. : Olağan koşullar

Weight or measurement : Navlunun ağırlığa veya hacme göre hesaplanması